Có bao nhiêu loại bảo hiểm cho xe máy?

Theo quy định của Nghị định 67/2023/NĐ-CP, có hai loại bảo hiểm cho xe máy: bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.

 • Bảo hiểm bắt buộc: Đây là loại bảo hiểm mà người lái xe máy phải mua theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu và giới hạn trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Bảo hiểm này đảm bảo rằng người lái xe và những người bị thiệt hại trong trường hợp tai nạn có thể được bồi thường.
 • Bảo hiểm tự nguyện: Bảo hiểm tự nguyện là loại bảo hiểm mà người lái xe máy có thể mua để mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm, và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Điều này giúp bổ sung cho mua bảo hiểm xe máy bắt buộc và cung cấp bảo vệ tốt hơn trong trường hợp tai nạn hoặc thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm xe máy bắt buộc

Khi xảy ra tai nạn, quá trình giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

 • Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm: Người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm phải thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm thông tin về tai nạn. Điều này giúp đảm bảo quá trình giải quyết bồi thường được tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản: Trong trường hợp tai nạn, người được bảo hiểm không được tự ý di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản liên quan mà chưa có sự chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
 • Cung cấp tài liệu liên quan: Người được bảo hiểm phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong việc xác minh các tài liệu cần thiết cho quá trình bồi thường.
 • Hướng dẫn và giám định tổn thất: Doanh nghiệp bảo hiểm phải hướng dẫn bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm về các biện pháp bảo đảm an toàn sau tai nạn và hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục yêu cầu bồi thường. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giám định tổn thất và xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.
 • Tạm ứng bồi thường: Doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe và tính mạng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo về tai nạn. Mức tạm ứng được xác định theo quy định cho từng trường hợp tai nạn.
 • Mức bồi thường cụ thể: Mức bồi thường về sức khỏe và tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.
 • Giảm trừ khi không thông báo hoặc có sự thay đổi yếu tố làm tăng rủi ro: Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường đối với tài sản nếu bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.
 • Không có trách nhiệm bồi thường vượt quá giới hạn: Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, trừ trường hợp chủ xe cơ giới tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.
 • Nhiều hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới: Trong trường hợp nhiều hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự được giao kết cho cùng một xe cơ giới, số tiền bồi thường chỉ được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên. Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 100% phí bảo hiểm đã đóng đối với các hợp đồng bảo hiểm còn lại.
 • Thông báo cho người bị thiệt hại: Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại biết số tiền doanh nghiệp bảo hiểm đã trả đối với từng trường hợp thiệt hại về sức khỏe và tính mạng.
 • Thông báo số tiền bồi thường: Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người bị thiệt hại về số tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và thanh toán số tiền bồi thường.

Bảo hiểm xe máy bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện đều có vai trò riêng trong việc cung cấp bảo vệ. Điều quan trọng là hiểu rõ nguyên tắc bồi thường và nghĩa vụ của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tai nạn

Mua bảo hiểm online

Mua bảo hiểm trực tuyến giúp bạn dễ dàng tìm hiểu về các loại hình bảo hiểm, so sánh các ưu đãi và mức phí khác nhau từ các công ty bảo hiểm, và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mua bảo hiểm xe máy online cung cấp tính nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể truy cập trang web của các công ty bảo hiểm hoặc sử dụng các ứng dụng di động để điền thông tin cơ bản về bạn và xe máy của bạn, sau đó nhận được báo giá và tùy chọn bảo hiểm một cách ngay lập tức. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức so với việc phải đến trực tiếp tại văn phòng công ty bảo hiểm.

Mua bảo hiểm xe máy online cũng cho phép bạn thực hiện thanh toán trực tuyến, bao gồm các phương thức thanh toán an toàn như thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ nhận được chứng chỉ bảo hiểm và các tài liệu liên quan qua email hoặc ứng dụng di động, giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và giấy tờ liên quan.

Related Posts

Bài mới